Dni pracy:
zgodnie z ustaloną wizytą


Koszt sesji:

Psychoterapia indywidualna:
180 zł (czas trwania: 50 min)
Psychoterapia online:
180 zł (50 min)
Konsultacja par, małżeństw:
200  (60 min)
Konsultacja rodziców/ rodziny:
200 zł (60 min)

Umów się na wizytę telefonicznie: tel. 796 948 248

e-mail: bartosz.slaski
@specjalistapsycholog.pl


PRACOWNIA DOBROSTANU
Al. Papieża Jana Pawła II 28/7A, Szczecin (domofon 71)

Bartosz Ślaski

Praktykę terapeutyczną rozpocząłem od pracy z młodzieżą. Uwieńczyłem to ukończeniem Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych przy Instytucie Edukacji Społecznej.
Następnie w 2014 roku zostałem realizatorem programu wczesnej interwencji wobec osób młodych używających narkotyków FreD goes net.

Praca z młodzieżą w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom zainteresowała mnie. Postanowiłem rozszerzać wiedzę z psychologii uzależnień. Wybrałem poznański Instytut Edukacji i Terapii i rozpocząłem kilkuletnią drogę do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty uzależnień. W trakcie ukończyłem dodatkowe szkolenia:

  • z Programu Ograniczania Picia (POP, później e-POP),
  • dla realizatorów programu terapii krótkoterminowej Candis
  • dla specjalistów psychoterapii uzależnień – Uzależnienia behawioralne

W końcu zdecydowałem się na drugie studia magisterskie, tym razem wybrałem psychologię.

W trakcie odbyłem także staż kliniczny w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach oraz superwizje. I tak doszedłem do egzaminu na specjalistę psychoterapii uzależnień, którego certyfikat obroniłem przed Komisją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

W obszarach profilaktyki uzależnień: zostałem realizatorem Programu Przeciwdziałania Przyjmowania Substancji Uzależniających „Unplugged” i Programu Wzmacniania Rodziny. Uzyskując uprawnienia umożliwiające mi prowadzenie programów z Banku Programów Rekomendowanych, skierowałem swoje zainteresowania na zagadnienia profilaktyki opartej na dowodach naukowych. Zostałem więc jednym z dziewiętnastu trenerów w Polsce programu szkoleniowego
„Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Tym sposobem stałem się trenerem– szkoleniowcem.

A dzięki udziale w Specjalistycznym szkoleniu w zakresie profilaktyki uzależnień – program pilotażowy.
Dzięki temu dołączyłem do grupy roboczej przygotowującej rekomendowany program.

Te zainteresowania zaprowadziły mnie do udziału w międzynarodowym projekcie ASAP: „Tworzenie skutecznej profilaktyki narkotykowej w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe”. Szkolenie to umożliwi mi uzyskanie stopnia trenera EUPC, które zostało wpisane do projektu Planu Działań UE w obszarze narkotyków i narkomanii.

W pandemicznym roku 2020 po raz pierwszy w formule online za pośrednictwem wirtualnej sali szkoleniowej ukończyłem pierwsze Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych.

Zostałem wpisany na listę prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako specjalista uprawniony do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych oraz przygotowania oceny dla Sądu lub Prokuratora.

_________________________

Więcej informacji na stronie: https://www.specjalistapsycholog.pl/