Dni pracy:
zgodnie z ustaloną wizytą


Koszt sesji:
Psychoterapia indywidualna:
180 zł (czas trwania: 50 min)
Psychoterapia online:
180 zł (50 min)
Konsultacja par, małżeństw:
200  (60 min)
Konsultacja rodziców/ rodziny:
200 zł (60 min)

Umów się na wizytę telefonicznie: tel. 796 948 248

e-mail: karolina.flacht@specjalistapsycholog.pl

PRACOWNIA DOBROSTANU Al. Papieża Jana Pawła II 28/7A, Szczecin (domofon 71)


Karolina Flacht – ZnanyLekarz.pl

Karolina Flacht

Nazywam się Karolina Flacht, a psychologia i profilaktyka uzależnień to nie tylko moja praktyka, to przede wszystkim dziedziny, które mnie niezmiennie fascynują. O tym, że interesuję się relacjami międzyludzkimi, wiedziałam już pod koniec liceum, a podczas dalszej nauki nabrałam przekonania, że obszarem moich zainteresowań będzie praca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z kryzysami małżeńskimi w tych zagadnieniach.

Hasłem, które od lat przyświeca w mojej pracy jest: „WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD ROZMOWY”. W kategoriach powołania traktuję niesienie pomocy osobom, które zmagają się z szeroko pojętym tematem uzależnień. Oferuję pomoc w kilku obszarach:

1. Pomagam osobom zmagającym się z problemami uzależnienia – zarówno w obszarze używek (narkotyki, alkohol), jaki i na innych polach (gry komputerowe, hazard, etc.).

2. Pomagam osobom zmagającym się z problemami współuzależnienia (sytuacji związanej z zachowaniami uzależnionego/j partnera/ki), czy osobom pochodzącym z rodzin, w których alkohol był problemem centralnym (DDA), lub też w rodzinach, w których miały miejsce inne dysfunkcyjne zachowania (DDD).

3. Wspieram rodziców, którzy zauważyli, że ich dziecko mogło mieć lub miało kontakt z substancją psychoaktywną. Odpowiadam na pytania, co zrobić i jak zachować się w tej sytuacji.

4. Pomagam w przybliżeniu procedur działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadku sądowego nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

5. Pomagam w wyborze ośrodków uzależnień (NFZ). Operuję listą rekomendowanych ośrodków stacjonarnych, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Dobór odpowiedniego ośrodka, skrojonego na miarę aktualnego problemu, to podstawa skutecznego leczenia.

Jako swoją misję traktuję niesienie pomocy kolejnym osobom, które chcą uwolnić się od problemów w zakresie przyjmowania substancji psychoaktywnych, nadużywania alkoholu czy uzależnień czynnościowych.

Efekty mojego zaangażowania w pracę na rzecz drugiego człowieka dostrzegają nie tylko moi pacjenci, ale również i inne osoby, jak na przykład: z rąk Zachodniopomorskiego Marszałka i Wojewody otrzymałam wyróżnienie – list gratulacyjny za pracę na rzecz drugiego człowieka. Następne wyróżnienie przyznano już Fundacji, której jestem Prezesem doceniając w ten sposób pilotażowy program, który realizowaliśmy na rzecz pacjentów uzależnionych z podwójną diagnozą. Kolejne wyróżnienie przyznano dla podmiotu leczniczego, którego również jestem Prezesem – za najbardziej odpowiedzialną społecznie firmę, która swoją postawą daje pozytywny przykład innym organizacjom w województwie zachodniopomorskim.

W obszarze kompetencyjnym poza szerokim wykształceniem w swojej dziedzinie Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zostałam ustanowiona biegłą w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jak również wpisana jestem na listę prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako specjalista uprawniony do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych oraz przygotowania oceny dla Sądu lub Prokuratora.

Wiedza, doświadczenie, praktyka oraz rozumienie problemu uzależnienia poprowadziło mnie do przygotowania oferty gwarantującej indywidualne podejście i indywidualną psychoterapię.

Pierwszy kontakt ze mną najczęściej odbywa się telefonicznie lub online. Na początku proszę o nakreślenie, z jakim problemem zmaga się osoba, która się do mnie zgłasza. Podczas rozmowy już wstępnie rozpoznaję czy będę mogła pomóc w rozwiązaniu problemu.

_________________________

Więcej informacji o mnie na stronie: https://www.specjalistapsycholog.pl/